Zahvala Bogu prije Nedjelje Cvjetnice

Draga braćo i sestre!

Ovih dana svjedoci smo kako se mnogi u Hrvatskoj nesebično žrtvuju u pronalaženju prikladnih načina zaštite od zaraze koronavirusom, u liječenju oboljelih kao i u nastojanju oko spašavanja radnih mjesta u ugroženom gospodarstvu te zbrinjavanju ljudi i popravljanju materijalne štete nakon potresa u Zagrebu i okolici. Dugujemo im duboku zahvalnost. Oni nas svojim primjerom potiču na dublje razmišljanje o čovjekovoj povezanosti s cjelokupnom stvarnošću kojoj on pripada i njegovu utjecaju na prirodni i društveni okoliš. Dok svakodnevn oslušamo o važnosti čovjekove fizičke dezinfekcije i sredstvima kojima se ona postiže, istodobno trebamo svratiti pozornost na naše duhovno stanje i pronalaženje putova za njegovu dezinfekciju. Valja nam poslušati Isusa, najizvrsnijeg poznavatelja čovjeka koji kaže: ,,Ta iznutra, iz srca čovječjega, izlaze zle namisli, bludništva, krađe, ubojstva, preljubi, lakomstva, opakosti, prijevara, razuzdanost, zlo oko, psovka, uznositost, bezumlje.

Sva ta zla iznutra izlaze i onečišdćuju čovjeka" (Mk 7, 21.23). Znači li to da su zla koja nas sustižu Božija kazna za naše grijehe? I u tom pogledu Isus je jasan. Prigodom Pilatova ubojstva Galilejaca i iznenadnog pada kule u Siloamu pod čijim je ruševinama skončalo 18 ljudi, Isus je zanijekao uzročno posljedičnu povezanost između počinjenih grijeha i stradanja koja su ih pogodila, ali je te događaje protumadčio kao Božji poziv na obraćenje: ,,Mislite li da ti Galilejci, jer tako postradaše, bijahu grešniji od drugih Galilejaca? Nipošto, kažem vam, nego ako se ne obratite svi ćete slično propasti“ (Lk, 13, 2-3). Dok ljudi fizidki ginu, Isus upozorava na propast koja svakom čovjeku prijeti iz njegova nečista srca. Stoga na Isusov poticaj, čitajući trenutačna stradanja kao znakove vremena kojima nas Bog poziva na obraćenje, želimo na Dan obnove čišćenja pamćenja i spomena mučenika u Požeškoj biskupiji pojedinačno i zajednički učiniti taj važan korak duhovnog ozdravljenja. Obrćenje se može dogoditi samo ako svatko od nas uvidi vlastita zla opredjeljenja, prizna ih sebi i Bogu, za njih se kaje i odlučno ih se odriče te - vjeran Bogu – hodi s njime putem života.

Pozivam svećenike i vjernike Požeške biskupije da se ovogodišnjeg ,,Žalosnog petka" prije Nedjelje Cvjetnice, 3. travnja 2020. na Dan čišćenja pamćenja i spomena mučenika, kao i prijašnjih godina spomenu zlodjela koja su totalitarni sustavi tijekom XX. stoljeća nanijeli brojnim nedužnim ljudima te mole Božje milosrđe i praštanje za zločince a zahvale Bogu za one koji su bili žrtve i postali pobjednici u Isusu Kristu. Pozivam da spomenute pobožne čine povežemo sa sadašnjim stanjem, te toga istoga dana molitvom, postom, pokorom i žrtvom posvjedočimo iskreno kajanje i odluku da promijenimo svoj život, zatražimo Božje smilovanje i praštanje za naše vlastite grijehe i grijehe čovjedanstva, za koje smo zaslužili kaznu.

Dok Bogu upravljamo vapaj ,,usliši i oprosti" (1 Kr 8,30), molimo ga da "nam se u svojoj bezgraničnoj ljubavi smiluje, te odvrati od nas opasnost koronavirusa, potresa i drugih zala, ozdravi oboljele, dadne snagu onima koji im služe, utjehu nastradalim a u zagrebačkom potresu, otvoreno srce i pruženu ruku pomoćnicu u obnovi materijalne štete, mudrost vodstvu naše Domovine u donošenju gospodarskih mjera kojima će sačuvati radna mjesta, te da nam Gospodar ljudskih srdaca i svemirskih prostranstava udijeli mirna vremena, oslobođena straha i ispunjena nadom. Neka Gospodin primi pokoru našu i uslš5a molitvu! Na taj način ostvarit ćemo uvjete za postizanje potpunog oprosta u skladu s Dekretom Apostolske pokorničarne o podjeljivanju posebnog oprosta vjernicima u sadašnjem stanju pandemije...

O uvjetima za postignuće potpunog oprosta u spomenutom Dekretu među ostalim piše: ,,Podjeljuje se Potpuni oprost vjernicima oboljelima od koronavirusa, onima koji se po nalogu zdravstvene vlasti nalaze u izolaciji (karanteni) u bolnicama ili u svojim domovima, ako se, duhom udaljeni od bilo kojeg grijeha, posredstvom medija budu duhovno pridružili slavlju svete mise,
molitvi svete krunice,
pobožnosti Križnog puta
 ili drugim pobožnim činima,
ili ako barem budu izmolili Vjerovanje, Očenaš i pobožni zaziv Blaženoj Djevici Mariji, prikazujući tu kušnju u duhu vjere u Boga i ljubavi prema braći, sa željom ispuniti uobičajene uvjete (ispovijed, pričest i molitva na nakane Svetog Oca), čim to bude bilo moguće. (...) K tome ova Apostolska pokorničarna u aktualnom stanju svjetske epidemije rado pod istim uvjetima podjeljuje Potpuni oprost i onim vjernicima koji pohode Presveti Oltarski Sakrament,
ili izvrše euharistijsko klanjanje,
ili najmanje pola sata čitaju Sveto Pismo,
  ili izmole Svetu krunicu
ili pobožnost Križnog puta
ili Krunicu Božanskog Milosrđa, da od Svemogućeg Boga mole prestanak epidemije, ozdravljenje onima koji su njome pogođeni i vječno spasenje onima koje je Gospodin pozvao k sebi."

U nemogućnosti sakramentalnim putem postići oproštenje grijeha, spomenutim načinom u pripravi za Uskrs postajemo u našoj Biskupiji dionici plodova Isusove muke i smrti te njegova slavnog uskrsnuća.

Pozivam vas da u smislu navedenoga zajednički učinimo sljedede:

Na Dan čišienja pamćenja i spomena mučenika, 3. travnja 2020. putem platforme web-stranice Požeške biskupije iz požeške Katedrale izravno će se prenositi sveta misa u 18.30 sati, tijekom koje će biskup s nazočnim svećenicima u Pokajničkom činu, Molitvi vjernih i na kraju u Činu povjerenja svih vjernika Požeške biskupije Isusovoj Majci spomenuti se povijesnih i sadašnjih stradanja te moliti Božje milosrđe za žrtve totalitarnih sustava i naše obraćenje. "ČIN PREDANJA BLAŽENOJ DJEVICI MARIJI NA DAN MOLITVE, POKORE I ŽRTVE, KAJANJA I OBRAĆENJA“.

Presveta Bogorodice i Majko naša Marijo! Danas, na Dan molitve, pokore i žrtve, kajanja i obraćenja u Požeškoj biskupiji, usred ugroze koronavirusom i drugim nevoljama, pred očima nam je tvoj majčinski lik, koji napose štujemo u Voćinu i Pleternici. U sabranosti srca, sjedinjeni sa svojim biskupom i svećenicima, redovnicima i redovnicama, sa svim Božjim narodom požeške mjesne Crkve, napose tvojim hodočasnicima, svjedočimo ti svoju zahvalnost i odanost, ljubav i vjernost. Zajedno s tobom, Gospo Žalosna, uzdižemo oči na križ tvoga Sina Isusa Krista i molimo da primi naše tjeskobe, strah i trpljenje, posebno onih koji su pogođeni koronavirusom, stradanjem u nedavnom potresu, nesebičnu žrtvu onih koji im služe, te ih on sjedini sa svojim patnjama, daruje zdravlje bolesnima, olakšanje unesrećenima a svima nama snagu, utjehu i ohrabrenje. Iskrenim i raskajanim srcem priznajemo da smo svojim grijesima ranjavali Presveto Srce tvoga Sina i povrijedili tvoju majčinsku ljubav a ravnodušnošću iznevjerili svoje krsno dostojanstvo i poslanje u zajedništvu njegove Crkve. Moli s nama da tvoj raspeti Sin primi naše molitve, pokoru i žrtvu, kajanje i obraćenje, te nam pomozi da vjerni svojim odlukama ostanemo na njegovu putu.

Zauzmi se, Majko, da nam Bog u svojoj beskrajnoj ljubavi i milosrđu po zaslugama Isusove muke i smrti oprosti grijehe, da pomireni s Bogom bližnjima u našim obiteljima i društvu nadvladamo sebičnost, koja nas udaljuje od njega, razara u dubini našeg bića, stvara podjele, onemogućuje napredak, ranjava hrvatsku slobodu, oduzima nadu. Pogledaj nas, Prečista Djevice, kao braću i sestre svoga Sina u našoj Požeškoj biskupiji i svakoga pojedinoga od nas privini k svome majčinskom Srcu. Tvojem moćnom zagovoru povjeravamo svoje obitelji, supruge i supružnike, djecu i mlade, starije i bolesne, ljude bez radnog mjesta, osamljene i siromašne. Pomozi nam da jedinstvenim evanđeoskim žarom u zajedništvu sa svojim biskupom i svećenicima možemo biti u hrvatskom društvu vjerodostojni svjedoci Isusova križa i njegove pobjede nad smrću. O blaga, o mila, o slatka Bogorodice i Majko naša Marijo. Amen.

Podijeli