Kateheza za SHKM - Srce moje po srcu Tvome

Kateheze za SHKM Dubrovnik izradio je pododbor za kateheze na čelu s profesoricom Romanom Đuka-Alemani. Pododbor za kateheze čine vjeroučitelji iz Dubrovnika: Ana Matić, Šime i Ana Zupčić, Željana Lučić, Romana Đuka-Alemani, s. Branka Plenča, Ružica Gavrić, Ivana Podnar, Simona Gavrić. Kateheze je recenzirala prof. dr. sc. Ana Thea Filipović, a savjetom su pomogli
prof. dr. sc. Milan Šimunović i prof. Mirjana Vučica. U pripremi kateheza išlo se na ideju da se izradi manji broj kateheza koji bi omogućio svima izvođenje kateheza. Obilježje i posebnost ovih kateheza je pokušaj snažnog povezivanja svake kateheze s mjestom susreta tj. gradom Dubrovnikom, kao i povezivanje sa školskom lektirom Ivana Gundulića "Dubravka". Središnja tema svih kateheza su plodovi duha koji se prepoznavaju u simbolici gradskih tvrđava. Uz to, kateheze sadržavaju prijedlog za obradu sakramenata koji se mogu povezati sa sadržajem pojedine kateheze.

Misao vodilja u izradbi kateheza bila je završna scena Dubravke u kojoj svaki lik iz pastorale daruje Slobodi svoje najljepše što ima: REDOVNIK pušta iz kaveza ptice koje svojim letom predočavaju slobodu kakvu želi za Dubrovnik. MILJENKO želi da sloboda vlada u miru, zato joj daje grančicu masline. DUBRAVKA poklanja ružu koja svojom ljepotom uljepšava i ostalo cvijeće, u želji da sloboda svojom slavom resi Dubrovnik. Ostali likovi koji su svojim djelovanjem prijetili opstanku Dubrovnika, upravo te svoje mane prinose slobodi kao zavjetni dar i simbol. Tako ZAGORKO nudi svoje uzdahe i plač, kao znak svoje prijeke naravi od koje se želi odijelit. DIVJAK nudi svoje vilinske haljine kao znak taštine i ludosti s kojom zauvijek želi prekinuti. JELJENKA moli Slobodu da primi med koji, po naravi sladak, postaje simbol uzvišenosti u odnosu prema onima koji se kite tuđim perjem. VUK daruje vino koje proizvodi smijeh, utjehu.

Kao što su DUBROVAČKE ZIDINE i kule stoljećima branile slobodu, opisanu ne samo u književnosti nego i u arhitektonskoj povijesnoj ostavštini, tako i danas one mogu biti SIMBOL I POLAZIŠTE SAVRŠENIJEG SHVAĆANJA SLOBODE, onog koje nam je Isus svojim spasenjskim djelovanjem posvjedočio, omogućio i na koju nas poziva. 

Blaga slobode - Tema 1. kateheze

 Tema 1. kateheze, uvodne, je iznošenje ideje o savršenijem shvaćanju slobode kroz povezanost s gradskim kulama, Dubravkom, sakramentima i darovima Duha Svetog!

MATERIJAL - KLIK 

Kultura vjernosti - Tema 2. kateheze

 Tema 2. kateheze je VJERNOST Bogu. Kao što se Zagorko PLAČEM oslobađa starog ja, često i nama zdvajanje bude korak, pokret, poticaj natrag Bogu. Iako smo KRŠTENJEM pritjelovljeni Isusu, zbog slabe naravi zapustimo sjeme vjere i vezujemo se često za osobe koje štujemo, volimo više nego Boga (idolopoklonstvo). Savjest (plač, očaj) nam posvijesti stanje zarobljenosti, te se sjetimo Isusovog poziva: "Ako ostanete u mojoj riječi, uistinu, moji ste učenici; upoznat ćete istinu i istina će vas OSLOBODITI" (Iv 8, 31-32). MINČETA kao najviša gradska kula simbol je vjernosti - onoga što treba u nama biti najvidljivije.

MATERIJAL - KLIK

Oruđe mira - Tema 3. kateheze

 Tema 3. kateheze je MIR. MASLINA je oduvijek simbol mira, pa tako i Miljenku. Kršćanima je, naravno, ona simbol unutarnjeg mira, slobode od grijeha koju uvijek iznova ostvarujemo SAKRAMENTOM POMIRENJA ("Ta iznutra iz srca čovječjeg proizlaze..." Mk 7,21; "Tko čini grijeh, rob je grijeha." Iv 8,34). Takav nas onda mir čini monumentalnom utvrdom slobodnog života poput tvrđave REVELINA. "Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Dajem vam ga ali ne kao što svijet daje. Neka se ne uznemiruje srce vaše i neka se ne straši" (Iv 14,27).

 MATERIJAL - KLIK

Radost u Gospodinu - Tema 4. kateheze

 Tema 4. kateheze je RADOST koja je simbolizirana VINOM kako u Dubravci, tako i u životu. U životu autentičnog kršćanina izvor radosti je EUHARISTIJA, tijelo i krv Isusova, jer radost je kći žrtve. Euharistija nas hrani i povezuje međusobno kao što ZIDINE povezuju tvrđave i brane od zla (neumjerenosti , ovisnosti = neslobode). Euharistija je zahvaljivanje koje rađa radošću. Svi smo pozvani sjedinjenjem duša s Isusovom žrtvom učvršćivati cjelokupno naše djelovanje. "Uzmite i pijte svi..." (Mk 14,23-24).

 MATERIJAL - KLIK

Ključ Raja - Tema 5. kateheze

 Tema 5. kateheze je LJUBAV. Nju prikazujemo simbolom PTICE koja nas asocira na Duha Svetog u Novom zavjetu prikazanog i u obliku goluba. SAKRAMENTOM POTVRDE Duh nas jača u slobodi od sebeljublja i oholosti koje su posljedica straha od neprihvaćanja, kompleksa. TVRĐAVA SV. IVANA koja čuva ulaz u luku slobode - tvrđava je ljubljenog učenika koji je ustrajao do kraja pod križem. Pokazuje kako ljubav bdije i pobjeđuje sva pitanja, nerazumijevanja, boli, bolesti , probleme, strahove. Slušajmo poziv: "Zapovijed vam novu dajem; ljubite jedni druge..." ili "ostanite u mojoj ljubavi." (Iv 15,9-14)..

 MATERIJAL - KLIK

Biti velikodušan - Tema 6. kateheze

 Tema 6. kateheze je VELIKODUŠNOST, a njen simbol je RUŽA – kraljica cvijeća. Cvijeće je slika Božje velikodušnosti u stvaranju i predstavlja slobodu od škrtosti ("Evo dajem vam sve bilje.." Post 1,29). Pozivom "Plodite se i množite" (Post 1,28) nakon stvaranja Bog sve stvoreno povjerava čovjeku/ljudima ("i sebi zemlju podložite"), da nastave stvarati u velikodušnosti. Odgovor Hrvatske i EU je danas, nažalost, vidljiv u depopulacijskim procesima. SAKRAMENTOM ŽENIDBE Bog blagoslivlja spremnost na darivanje i stvaranje. Simbol tog sakramenta je tvrđava BOKAR, kao diskretni, ali postojani čuvar zajedništva.

 MATERIJAL - KLIK

Izvidenice Duše - Tema 7. kateheze

 Tema 7. kateheze je UZDRŽLJIVOST. Skidanje stare VILINJE ODJEĆE razuzdanosti da bi se obuklo novo odijelo uzdržljivosti vodi nas na tvrđavu LOVRIJENAC. Na osami, a opet strateški blizu radi obrane Grada, fizički pokazuje kako Isusovi učenici (SVEĆENIČKI RED) trebaju biti u svijetu, a da nisu od svijeta: ne ravnaju se po mjerilima svijeta. Poziv: "Pazite da vas tko ne zavede!" (Mt 24,4) "Bdijte i molite da ne padnete u napast! Duh je, istina, voljan, no tijelo je slabo." (Mt 26,41) apelira na svijest izloženosti grijehu i na uzdržavanje od ljudskih poriva.

 MATERIJAL - KLIK

Srce moje po srcu Tvome - Tema 8. kateheze

 Tema 8. kateheze je je BLAGOST. Simbol blagosti je MED - nasuprot gorčini i zavisti neispunjena čovjeka. Blag je onaj koji je slobodan za darivanje života, spreman na najveću žrtvu radi slobode - vanjske i unutarnje. Tvrđava IMPERIJAL s križem u blizini podsjeća na one koji su u Domovinskom ratu ostali vjerni do kraja nasuprot onima "koji se tuđim rese". Poziv star dvije tisuće godina: "Ako mi tko hoće služiti neka ide za mnom.. ako pšenično zrno pavši na zemlju ne umre, ostaje samo..." (Iv 12,24) su u povijesti Crkve mnogi slijedili. Liturgijska slika te žrtve je SAKRAMENT BOLESNIČKOG POMAZANJA koji čovjeka ispunja snagom u iskušenju i patnji, koju onda Bog blagoslivlja "obilatim rodom".

 MATERIJAL - KLIK

Podijeli